×
1 / 2
2 / 2
Social Bookmarks

MK Bamboo OSLO - Panel scienny

MK Bamboo
Dostepnych:
12
Czas dostawy:
Dost?pne lokalnie
1
Opakowanie:
opakowanie detaliczne
Stan sprzedazy:
AV
Pakowane:
12
Numer produktu:
15477
EAN:
4260272288490
MPN:
mkb-28849
Numer celny:
44209099
Bambus - jedna z najszybciej rosn?cych ro?lin. Potrafi w ci?gu dnia urosn?? nawet do 1 metra. Produkuje niezliczone ilo?ci biomasy oraz wi?cej tlenu ni? jakakolwiek ro?lina na ?wiecie. Maksymalny jej rozmiar to 35 metrów o ?rednicy 40 cm. W ten sposób mo?na otrzyma? cztery razy wi?cej drewna, ni? tradycyjnie. Ze wzgl?du na wysoki odsetek krzemionki bambus rozwija niesamowit? stabilno?? i twardo??. W zwi?zku z tym cz?sto z przetworzonego bambusa wytwarza si? ro?ne towary. Takie jak: akcesoria kuchenne, elementy dekoracyjne, meble czy tez wyk?adziny pod?ogowe.
Bambus nie tylko przekonuje po przez swój przepi?kny design i doskonal? trwa?o?ci? surowca. Jest równie? najszybciej odnawialnym zasobem ro?linnym Ziemi, by? od wieków i jest nadal u?ywany przez po?ow? populacji ?wiata. Bambus odgrywa ogromn? rol? w redukcji zu?ycia drewna i tym samym przyczynia si? do ochrony lasów, mo?na go nazwa? najszybciej rosn?cym parasolem ochronnym naszej planety. Plantacja bambusa uwalnia 35% wi?cej tlenu ni? las o analogicznej powierzchni.
U?ywamy wiec bambusa zamiast drewna, mo?emy chroni? wolno rosn?ce zasoby le?ne i przyczyni? si? ?rodowisku, a dzi?ki temu nasze "pra..pra..pra .. wnuki" b?d? nam na pewno dzi?kowa?!
Dimensions: 50 x 24 x 54cm
Aby zoptymalizować naszą stronę internetową i móc ją stale ulepszać, używamy plików cookie. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, odwiedz naszą strone Polityka prywatności.